HÅLLBARHET & MILJÖ KONTAKT
PERSONLIGA
MILJÖMEDVETNA
FLEXIBLA

VARFÖR ÄR HÅLLBARHET VIKTIGT?

Flera anledningar såklart, men hos oss på Göinge Möbler tycker vi det är en självklarhet att använda de resurser som finns på ett så “ekonomiskt” sätt som möjligt. Det innebär att vi sänker energiförbrukningen så mycket vi har möjlighet till. Att vi även minskar spillet av förpackningsmaterial. När vi får leveranser packar vi upp försiktigt så materialet kan återanvändas när vi skickar vidare möbler från oss. Vi planerar våra bilar och leveranser så noggrant det bara går så vi i och med detta minimerar C02 utsläppen i största möjliga mån och även minskar bränslebehovet. Genom att titta på våra produkter utifrån ett livscykelperspektiv, försöker vi använda våra resurser lite klokare. Det som inte återanvänds kan sorteras och återvinnas då våra möbler kan demonteras ner i minsta detalj.

CIRKULARITET & ÅTERBRUK

För att förenkla för våra kunder har vi tagit fram några kriterier som underlättar återbruk av våra möbler. När du väljer en möbel som uppfyller ett eller flera kriterier gör du en bättre affär. Inte bara idag utan också för framtiden. Information om möblernas återbrukskriterier finns under respektive produkt.

MÖBELFAKTA

Göinge möbler är certifierade enligt Möbelfakta, som är ett unikt märkningssystem för möbler och inredning, med krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Möbler som uppfyller Möbelfaktas krav bidrar till en hållbar utveckling och gör att man kan känna sig trygg med sitt val.

MILJÖPOLICY

Göinge Möblers policy är att tillverka möbler med bra kvalité och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta uppnår vi genom att:

• Välja miljöanpassade material
• Påverka våra leverantörer att utveckla miljöanpassade produkter samt välja leverantörer som möter de av oss ställda miljökraven.
• Eftersträva ständiga förbättringar och utveckla våra miljömål.
• Engagera alla medarbetare i vårt miljöarbete.
• Sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön.